Whatsapp Hattı ONLINE RANDEVU

GENİTAL ESTETİK

VAJİNAL SIKILAŞTIRMA

Ürogenital atrofi, menopozdan sonra bütün kadınların yaşadığı, vajinal bölgede hassasiyete ve cinsel ilişki sırasında rahatsızlığa neden olarak, yaşam kalitesini etkileyen bir durumdur. Lazer, vajinal duvarın mukoza kalitesini geri kazandırarak, vajinal dokunun hassasiyetini arttırır.

Güçlü termal ısıtma ve mikro ablasyon, vajinal duvarın farklı katmanlarına uygulanarak, yeni kolojen sentezini, elastin fiberlerin sıkılaşmasını, neovaskülerizasyonu ve vajinal kayganlığın arttırılmasını sağlar. Kadın genital bölgesi, daha genç halini geri kazanır; kalınlanmış epitelyum, yeni kolejen fiberler ile vajinal kanalın çapı daralır.

VAJİNAL KURULUK VE TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR

Lazer birçok kadın sağlığı sorununa çözüm getirmektedir. Vajinal kuruluk ve trkarlayan vajinal enfeksiyonların tedavisi, vulvo-vajinal dokunun rejuvenasyonu, vajinal kayganlığın arttırılması, vajinal pH ve floranın düzenlenmesi ile gerçekleştirilir. Lokal immün sistem cevabını arttırarak, kronik vajinal enfeksiyonların lazer ile tedavisi sağlanır.

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS (SUI-İDRAR KAÇIRMA)

Stres Üriner İnkontinans (SUI-İdrar Kaçırma), kadınların büyük bir yüzdesini etkileyen, oldukça yaygın, ve ilerleyen yaşlarda daha çok görülen bir sorundur. Amerikan Üroloji derneği’nin  araştırmalarına göre, 30 ila 60 yaş arası kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı %30 olup, bunun yarısı da idrar kaçırma’ya (%15) dönüşmektedir. Lazer, idrar kaçırma tedavisinde, acı ve iyileşme süresi olmadan kadınların çok daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlar. İdrar kaçırma, karın içi basınç arttığında, istemsiz olarak kaçırılmasıdır.

Bu durum, genellikle pelvi testeğin hasarlanması sonucu, sub-üretral desteğin kaybı sebebiyle oluşmuş olabilir. Hastalar, öksürme, hapşırma, ağır kaldırma ve fiziksel aktivite sonucu, farklı derecelerde idrar kaçırma rapor ederler. Lazer yüksek enerji ile derinlemesine termal etki yaratarak, hem yeni kolejen sentezi, hemde elastin fiberlerin kasılması sayesinde rejuveasyon ve yeni doku yapılanması sağlar.

Lazer, tüm pre-üretral alanı tedavi ederek, vajinal duvaraın kalınlığını arttırır. Bu sayede, orta üretranın alt kısmına daha iyi destek sağlanır. Sonuç olarak, idrar kaçırma semptomları ciddi oranda azalarak, idrarın daha iyi kontrolü, uzun vadeli idrar tutabilme sağlanmış olur. 

MENOPOZ SONRASI REHABİLİTASYON-GSM

Menopoz sonrası rehabilitasyon, dünya çapında kadınların gittikçe artan bir problemidir. Kuzey Amerika Menopoz Birliği’ne göre, 2025 yılı itibari ile postmenopozal kadınların sayısının 1.1 milyara yaklaşacaktır. Bu sayının yarıdan fazlası, ciddi oranda yaşam şeklini, duyularını ve seks yaşamlarını değiştirecek vulvovajinal semptomlar yaşayacaklardır.

Menopoz sonrası, hormonlardaki değişimler, vajina duvarının daha ince, daha kuru, daha az elastik ve daha yangılı olmasına sebep olur. Lazer vajinal duvarı gençleştirir ve kalınlaştırır, doğal kayganlığı arttırır. Tedavi, kaşınma, yanma ve sürtünme gibi rahatsızlık veren semptomları azalatarak, seksüel fonksiyonu iyileştirir. 

DOĞUM SONRASI REHABİLİTASYONU

Doğumun, kadın vücudunda bir çok fizyolojik etkisi vardır.doğum sonrsında, vajinal kanal daha genişlemiş, kuru ve pelvik taban daha kuru olabilir. Lazer tüm vajinal bölgeyi, vajinal tonusu arttırarak tedavi eder, güç ve esnekliğini geri kazandırır.

•    Lazer
•    Genital Bölge Dolgusu
•    İç Dudakların Küçültülmesi (LABİOPLASTİ)
•    Vajinal Daraltma (VAJİNOPLASTİ)
•    Vajinal Gençleştirme
•    Genital Bölge Renk Açma
•    Klitoris Estetiği (Klitorial Hudoplasti)