Whatsapp Hattı ONLINE RANDEVU

VAJİNİSMUS

Cinsel ilişki hem kadınlar hem erkekler için nadiren ağrı verici olabilir. Ancak ağrılı cinsel birleşme kadınlarda erkeklerden daha sık olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde cinsel işlev bozuklukları içinde tedavi arayışı için en sık başvurulan, cinsel birleşmenin sağlanamadığı ya da kısmen ve ağrılı olarak sağlanabildiği bu durum, yani vaginusmus aslında nadir olarak görülmektedir.

Vaginusmus, vagina giriş teşebbüslerinin yarattığı stres ile ortaya çıkan, cinsel birleşmeye izin vermeyen ya da cinsel birleşmenin kısmen de olsa ağrılı biçimde sağlanabildiği, vagina girişinin 1/3 dış bölümünde,vagina çekerini saran kaslarda ısrarlı istemsiz yineleyici spastik kasılmaların olduğu bir cinsel bozukluktur. Kişinin sözel olarak yapmak istediğini belirtmesine rağmen, vagina girişine izin vermede yaşadığı bu güçlük, penis, parmak, tampon, spekulum ve/veya herhangi bir şey ile girişimin yanısıra bir objenin yada penisin vaginaya girişinin hayal edilmesi(imajinasyonu)sırasında da ortaya çıkmaktadır. Bazı kadınlarda ise sadece penis girişimi sırasında vaginusmus görülebilir. Vaginusmusta vaginal girişi çevreleyen pubokoksigeal kaslar, sfinkter vagina ve levator ani kasları istemsiz olarak kasılır.

Perivaginal kaslarda sürekli, tekrarlayıcı ve istemsiz olarak devam eden bu kasılmalar, kişisel bir sıkıntının yanında cinsel eşle olan kişilerarası ilişkide de önemli sorunlara yol açabilir. Vaginusmusta klasik olarak vaginaya penis girişi olmaz. Genital bölgede ve özellikle de vaginada yanıcı tarzda yaygın bir hassasiyet oluşur. Klinisyenlerin büyük bir kısmı Vaginusmusta ağrı yakınmasının olmadığını öne sürer. Ancak hastaların neredeyse hepsi genital bölgede hissedilen yaygın hassasiyet duygusunu, aynı bölgede yaygın bir ağrı algısı olarak dile getirir.

Vaginismik yanıt geliştiren kadınların iç ve dış genital organları anatomik olarak genelde normaldir.

TANI:

Vaginusmusta tanı konulmasındaki asıl bulgu, yani temel patoloji, vaginanın üçte bir dış kısmındaki istemsiz kasılmanın jinekolojik muayene sırasında görülmesidir. Spekulum ya da parmağın vaginaya girme teşebbüsünden önce ya da tam olarak girmesi durumunda tipik olarak pelvik taban kaslarının refleks olarak kasılması ile birlikte yaygın olarak bütün vücutta; öncelikle baldırların kapanması sonra ise karın, sırt ve ekstremitelerdeki kasların kasılması şeklinde ortaya çıkar. Bu durumda hastada vaginal bölgede değişik derecelerde ağrı, yanma hissi ve ne olacağı belirsizliğine bağlı olarak bir korku gelişir. Hatta vaginismik yanıt geliştiren kadınların büyük bir bölümünde genitallere dokunulması dahi tepkiye yol açar. Hastaların büyük bölümü ise tampon kullanabilir ya da vaginal muayene yaptırabilirler. Ama yine de cinsel birleşmeyi tam anlamıyla sağlayamazlar.

VAGİNİSMİK YANITIN GELİŞMESİNDE YATKINLAŞTIRICI FAKTÖRLER

 • Cinsel  bilgi eksikliği ve cinsel yanlış düşünceler
 • Yetiştirilme tarzının etkileri
 • Çiftin ilşkisinden kaynaklanan sorunlar
 • Olumsuz fiziksel deneyimler
 • Tıbbı durumlar

TEDAVİ

1. Basamak

 • Vaginusmus hakkında bilgilendirmek
 • Cinsel fizyoloji ve anatomi konularında bilgilendirmek 
 • Beden ve cinsel organları kendi başına araştırmak
 • Cinsel yanlış inançlar üzerine çalışmak

2. Basamak

 • Gevşeme egzersizleri (Nefes kontrolü, kas gevşeme egzersizleri)
 • Pubokoksigeal kas egzersizleri
 • Cinsel uyarı oluşturmak ve mastürbasyon yapmak

3. Basamak

 • Duyumlara odaklanma egzersizleri
 • Erkeğin cinsel birleşmekye hazır olması ve kadının kendini cinsel olarak algılaması

4. Basamak

 • Eşler arasında iletişimi düzenlemek

5. Basamak

 • Sistematik duyarsızlaştırma egzersizleri
 • İmajinasyon yoluyla sistematik duyarsızlaştırma 
 • Vaginaya parmakla giriş egzersizleriyle sistematik duyarsızlaştırma

6. Basamak

 • Aşamalı cinsel birleşme egzersizleri yapmak
 • Cinsel birleşme sağlanması ve sonrası

Vaginusmus tedavi edilmediği sürece yaşam boyu devam edebilir. Çift cinsel birleşmeden ve çocuk sahibi olmaktan mahrum kalabilir. Vaginusmus tedavisinde psikoeğitimsel ve destekleyici psikodinamik yönelimli bilişsel davranışçı yaklaşımlarla tedavinin başarı oranı oldukça yüksektir.